Christian Pritchard, CEO i Nortel

Rekordvekst i antall kunder og omsetning

Rekordvekst i antall kunder og omsetning

Christian Pritchard

15. feb 2022

Nortel legger bak seg et knallsterkt fjerde kvartal, både for kundevekst og inntekter. Vi vokser og tar markedsandeler. Denne sterke veksten fortsetter inn i 2022. 

 

Nortel har hatt tidenes største vekst i antall aktive sim i løpet av fjerde kvartal, til 27 200 ved utgangen av fjerde kvartal. Dette er en økning på 24 prosent fra begynnelsen av oktober til utgangen av desember. I løpet av 2021 har Nortel økt antall aktive sim med 121 prosent. Denne kraftige veksten har gitt utslag på topplinjen. I fjerde kvartal nådde Nortel en omsetning på 30,1 millioner kroner, opp fra 27 millioner kroner i tredje kvartal. I hele 2021 omsatte Nortel for 97,3 millioner kroner. Det tilsvarer en økning i omsetningen på hele 180 prosent fra 2020 til 2021.

Justert EBITDA-resultat endte på minus 7,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot et justert EBITDA-resultat på minus 6,6 millioner kroner samme kvartal i 2020. Gjennomsnittlig inntekt per bruker var på 369 kroner i fjerde kvartal, mot 390 kroner i forrige kvartal.

Utfordrer på bedriftsmarkedet

Nortel ble etablert som en utfordrer til de to telegigantene i bedriftsmarkedet høsten 2019, med hovedfokus på det norske bedriftsmarkedet. Inntektene til Nortel kommer fra salg av telekom-tjenester gjennom ulike abonnements-løsninger, samt fra salg av telekomutstyr via nettbutikk.

En viktig årsak til Nortels raske vekst er den salgs- og distribusjonskraften vi har etablert gjennom samarbeidsavtalen vi har med den landsdekkende mobil- og IT-kjeden Mobit. Dette samarbeidet er viktig fordi det bidrar til at vi klarer å utnytte Nortels skalerbare forretningsmodell.

Strategisk viktige avtaler

I desember signerte Nortel i samarbeid med Mobit Asker & Bærum avtale med den norske delen av det børsnoterte NASDAQ selskapet Rejlers, et rådgivende ingeniørselskap som retter seg særlig mot energi, bygg, industri og infrastruktur. Sammen med Mobit-forhandlere har Nortel i fjerde kvartal også vunnet avtaler med bruker- og pårørende-organisasjonen A-larm, IT-selskapet Abacus, Norges største kjerneboringsselskapet Mimax og entreprenørselskapet Aktiv Veidrift. Nortel har, sammen med Mobit-forhandleren Telecom BTV i Drammen, også inngått en strategisk viktig avtale med Remarkable. Det norske selskapet lager skrivebrett som kan konvertere håndskrevne notater til digital tekst. Remarkable har solgt rundt en halv million skrivebrett for mer enn to milliarder kroner siden oppstarten høsten 2016.

Nortels sterke vekst i fjerde kvartal 2021 fortsetter inn i 2022. Allerede 4. januar meldte Nortel at det i samarbeid Mobit hadde inngått en langsiktig avtale med logistikkselskapet Greencarrier om leveranse av telekom-tjenester til alle ansatte. 

 

Les hele kvartalsrapporten her