Ny rekord i kundevekst

Ny rekord i kundevekst

Christian Pritchard

14. feb 2023

For Q4 2022 kan vi rapportere om rekord-kvartal i både kundevekst og omsetning. Selskapet har etter tre års drift inntatt en klar tredjeplass i bedriftsmarkedet i Norge.

 

Selskapets utvikling viser at norske bedrifter og offentlige virksomheter verdsetter den konkurransen og dynamikken vi har skapt i et marked der Telenor og Telia var så godt som enerådende. Som følge av den sterke veksten styrker vi nå organisasjonen i hele Norge.

Vekst på viktige områder 

Antall aktive SIM ved utgangen av Q4 2022 var 71 000, som er en økning på 163 prosent fra tilsvarende kvartal i 2021 (27 000 SIM), og en økning på 7 000 SIM fra forrige kvartal. 

I kvartalet hadde Nortel inntekter på 69,5 millioner kroner, mot 30,1 millioner samme kvartal i 2021 (+131 prosent). Sammenlignet med foregående kvartal var økningen på 4 millioner kroner.

Selskapets justerte EBITDA-margin for kvartalet er på minus 1 prosent, opp fra minus 26 prosent i samme kvartal forrige år. Justert EBITDA har vært en sentral KPI for Nortels virksomhet siden starten, fordi den gir et mer presist bilde av den lønnsomheten i den underliggende driften.  

Organisk kundevekst

Det er verdt å nevne at all kundevekst gjennom hele kvartalet var organisk - gjennom våre egne selgere og vårt nettverk av forhandlere og samarbeidende virksomheter som til sammen teller over tre hundre kunderådgivere.

Vi er svært tilfredse med utviklingen av selskapet, tilgjengelig likviditet og ubenyttede trekkrettigheter gjør at vi er rustet til å fortsette den ambisiøse veksttakten.  

Verdien av god kultur

Fokuset på god kultur internt står alltid høyt på agendaen i Nortel, vi tror at ved å ha en sterk kultur skapes både trygge og kompetente medarbeidere. Medarbeiderundersøkelsen i Q4 viser en høy grad av tilfredshet blant våre ansatte, noe vi er svært stolt av.

Styrker tjenestetilbudet 

For å være enda bedre rustet for fremtiden har vi jobbet bredt internt og sammen med våre nøkkelpartnere det siste halve året med nyutvikling av tjenestetilbudet, lansering av vår nye kommunikasjonsløsning er nå nært forestående. Oppgraderingen vil gi Nortel et enda større teknisk spillerom i konkurransen, samt bedre marginer på trafikk-uttak fra Telenor som er vår dekningstilbyder.

Q4 har vært intensivt med høy kundevekst og rigging av ny kommunikasjonsløsning. Nå gleder vi oss til det som ligger foran med lansering av utvidet tjenestespekter til våre kunder.

Les Q4 rapporten her: https://www.nortel.no/bedrift/om-nortel/investor/rapporter/