Et gjennombrudd ​ for Nortel

Et gjennombrudd ​ for Nortel

Christian Pritchard

16. aug 2022

Da vi etablerte Nortel for snart tre år siden sa vi at vi skulle bli den sterkeste utfordreren til gigantene Telenor og Telia i bedriftsmarkedet for mobiltjenester. Andre kvartal 2022 er bekreftelsen på hvor godt vi har lykkes. Ja, faktisk vil jeg si at dette kvartalet er det definitive gjennombruddet for Nortel.

 

Fra 1. mai kunne vi ønske kundene i Atea Mobil velkommen som Nortel kunder. I tillegg hadde vi vår høyeste registrerte organiske vekst. Det gjorde at vi ved utgangen av kvartalet kunne feire hele 60 000 aktive SIM. Dette er en vekst på 200 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, og en økning på 86 prosent fra første kvartal i år, noe som gjør veien til sorte tall enda kortere. Med dette inntar vi en klar tredjeplass i det norske bedriftsmarkedet, og det gir oss både inspirasjon og større muskler i den videre konkurransen mot det norske mobil-duopolet.

Samtidig med veksten i aktive SIM, steg inntektene fra 22,4 millioner kroner i andre kvartal 2021 til 56 millioner i dette kvartalet – en vekst på 150 prosent. I dette imponerende tallet er omsetningen fra Atea Mobil bare med i to av kvartalets måneder, siden overtakelsen skjedde 1. mai.Våre vekstplaner er ambisiøse og langsiktige, og strategien har stor støtte blant aksjonærene. Det kom blant annet til uttrykk i de to emisjonene forut for overtakelsen av Atea Mobil på til sammen 79 millioner kroner og som raskt ble lukket.  

 

Nortel nærmer seg 3 år

Ved milepælene som kvartalsfremleggelser utgjør, er det naturlig at den største oppmerksomheten er på tallene. Denne gangen ønsker jeg også å si noe om det som ligger bak kolonnene. Det er verdt å minne om at vårt selskap ennå ikke er tre år gammelt. Men allerede fra lanseringen i september 2019 skapte vi en ny dynamikk i det norske bedriftsmarkedet. På dag én introduserte vi, som første mobilselskap, grenseløs databruk til en fast og fornuftig pris. 

En etter en har konkurrenter brukt tiden på å komme etter. Det er tid vi har benyttet til å utvikle nye produkter og tjenester med Telenor-dekning i bunnen.

Norges tredje største med utvidet horisont

Ved oppstarten var små og mellomstore bedrifter vår målgruppe. Men gjennom vekst og utvikling er vi nå posisjonert til å kunne ta imot alle bedrifter og offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse. 

Overføringen av hele Atea Mobil kundebasen til vår plattform har forløpt sømløst. Det forteller mye om kvaliteten vi bygger vår virksomhet på, og hva vår organisasjon av dyktige medarbeidere er i stand til å håndtere. Et annet kvalitetsstempel fra dette kvartalet er at Statens innkjøpssenter, med sine strenge krav, valgte Nortel som sekundærleverandør av telefonitjenester til 120 offentlige virksomheter.

Nortel vokser. Vi bryter stadig nye barrierer. Vi er klar for ny vekst og nye gjennombrudd i et år der Nortel igjen kommer til å sette rekorder.

Les Q2 rapporten her: https://www.nortel.no/bedrift/om-nortel/investor/rapporter/