Ny milepæl i Nortels historie

Ny milepæl i Nortels historie

Christian Pritchard

26. apr 2022

I Nortels korte historie har vi noen hendelser som er ekstra minneverdige. Det ene er selve oppstarten i september 2019. Da kom det endelig et selskap som utfordret duopolistene Telenor og Telia og tilbød norske bedrifter grenseløs databruk med lav fastpris. Den andre kom bare 14 måneder senere. Da gikk Nortel på børs. Noteringen på Euronext Growth dokumenterte markedets tro på vårt konsept, og vi har fortsatt å innfri på disse forventningene gjennom kraftig vekst.

 

Mars 2022 ble en tredje historisk måned for Nortel. Da sluttforhandlet vi avtalen om å kjøpe Atea Mobil og overta opp til 21 000 aktive brukere. Samtidig vedtok generalforsamlingen i Nortel å gjennomføre en rettet emisjon, blant annet for å finansiere oppkjøpet.

Dette etablerer Nortel som en klar nummer tre i det norske bedriftsmarkedet. Det vil komme kundene til gode gjennom økt konkurranse og utvikling av nye tjenester innen mobilkommunikasjon. 

Parallelt med at vi landet oppkjøpet av Atea Mobil, fortsatte Nortels sterke organiske vekst også i første kvartal av 2022. Ved utgangen av mars hadde vi lagt 5000 nye sim til vår portefølje, som summerte seg til 32 150. Det er en økning fra samme kvartal i fjor på 94 prosent!

Vi fortsetter å jobbe mot høy organisk vekst med like stort fokus som tidligere. Kombinert med kjøpet av Atea Mobil, gjør det at vi beregner Nortels kundebase til å være på om lag 60 000 aktiverte sim i juli i år. 

Kvartalsomsetningen var rekordhøy, på 34,7 millioner kroner. Også det var en vekst på 94 prosent sammenlignet med fjoråret. Justert EBITDA-resultatet for kvartalet er -7,5 millioner kroner ( -22 prosent) sammenlignet med -6,5 millioner kroner ( -37 prosent) i samme kvartal i fjor.

Med Atea Mobil om bord, forventer vi en positiv EBITDA i 2022.

Inntektene per bruker (ARPU) var 359 kroner i kvartalet, mot 369 kroner i foregående kvartal.

En viktig suksessfaktor for Nortels vekst, har vært partnerskap og samarbeidsavtaler med sterke distribusjonskanaler som Mobit-kjeden. I løpet av kvartalet resulterte dette blant annet i store avtaler med logistikkselskapet Greencarrier og sprengningsselskapet Kjell Foss AS. 

Som en del av oppkjøpet av Atea Mobil har vi også inngått en partneravtale med Atea AS. I tillegg blir vi leverandør av mobiltjenester til selskapets mer enn 1750 ansatte på 22 Atea kontorer rundt om i Norge. 

Det sterke distribusjonsnettverket, sammen med vårt voksende salgskorps styrker vårt organiske vekstpotensial ytterligere i resten av 2022. 

Les Q1 rapporten her: https://www.nortel.no/bedrift/om-nortel/investor/rapporter/