Enda grønnere profil med Miljøfyrtårn-sertifisering

Enda grønnere profil med Miljøfyrtårn-sertifisering

Espen Breivik

12. sep 2022

Vi skal fortsette å levere knallgode kundeopplevelser innen telekom for bedriftsmarkedet i Norge, men vi skal nå gjøre det med (om mulig) en enda grønnere profil med Miljøfyrtårn-sertifisering.

Begrepet bærekraft har virkelig etablert seg det siste tiåret og vi har alle et kollektivt ansvar for å bidra for å redusere vårt miljøavtrykk. Nortel har benyttet sertifisering som Miljøfyrtårn for å jobbe mer bevisst og strukturert med dette i tiden fremover. Nortel har vokst raskt og vi ser at vår fremtredende posisjon i norsk telekom setter nye krav. Arbeid med bærekraft og miljøavtrykk er ikke alltid øverst på agendaen i en oppstartsfase, men Nortel har ønsket å bli mer konkret på dette arbeidet. Det finnes utallige definisjoner på bærekraftig utvikling, men FN fremhever følgende: 

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» 

Hvorfor er dette viktig for Nortel? 

Samtidig som bærekraft har fått en fremtredende posisjon i samfunnet og i næringslivet, så har også begreper som grønnvasking blitt etablert for misledende markedsføring for miljøvennlighet. For en mobiloperatør som Nortel er dette arbeidet viktig i flere dimensjoner. For oss er det blant annet viktig for å: 

  • Strukturere og forbedre det daglige arbeidet med miljø- forbedrende tiltak 
  • Sende et viktig signal til våre leverandører og partnere om å arbeide med sitt miljøavtrykk
  • Engasjere og motivere våre ansatte hvor mange er i en miljøbevisst aldersgruppe
  • Benytte sertifiseringen og vår miljøprofil i vårt arbeid med forretningsmessig vekst. 

Så hva kan vi som mobiloperatør gjøre? 

Ganske mye egentlig. Vi jobber med å effektiv bruk av energi til våre kontorer, kritisk vurdering av tjenestereiser og økt bruk av digitale møteformer, reduksjon av papir og forsendelse til våre SIM-kort og øke bruk av miljømerkede produkter. Videre så har vi et høyt fokus på prosesser og rutiner for HMS, at våre ansatte skal få en best mulig arbeidshverdag. Den totale effekten av våre bidrag er ganske mikroskopiske hvis man ser jorden fra verdensrommet, men likevel et viktig signal å sende til alle vi deler denne kloden med.  

Vi skal fortsette å levere de beste kundeopplevelsene innen telekom for bedriftsmarkedet i Norge, men vi skal nå gjøre det med (om mulig) en enda grønnere profil.  

 Les mer om Stiftelsen Miljøfyrtårn www.miljofyrtarn.no 

 

Les om våre mobilabonnement