Far og barn på hjemmekontor

Hybridkontor - den nye hverdagen?

Hybridkontor - den nye hverdagen?

Lene Buch

08. feb 2022

Det er ingen hemmelighet at arbeidslivet har forandret seg etter koronapandemien. Før mars 2020 hadde man ikke så god kjennskap til det å ha hjemmekontor. Det som i dag er blitt en naturlig del av hverdagen, var ikke fullt så naturlig før pandemien.

Den største forandringen er nok digitaliseringen - hvor vanlig var det for eksempel å ha møter på Teams før mars 2020? Alle måtte omstille seg omtrent på dagen, og tilpasninger måtte bli gjort i hver enkelt bedrift. Det var nok ikke bare enkelt, men litt etter litt så vi at alle ble mer og mer vant til den nye hverdagen. 

Ikke bare ble man vant til den nye hverdagen - man ble også mye mer komfortabel. Ting fungerte faktisk overraskende bra. Mange fant ut at de ble mer produktive ved å sitte hjemme i ro og fred, mange fikk mer tid til barna sine og man slapp den (for noen) lange  reiseveien til og fra jobb. Ved mer produktive ansatte, blir bedriftene naturlig nok mer fornøyde også. 

En undersøkelse utført av OsloMet viser faktisk at så mange som 70% av de som deltok i undersøkelsen ønsker å fortsette med hjemmekontor etter pandemien er over. Likevel har de aller fleste svart at de primært ønsker å jobbe hjemmefra én eller to dager i uken. Det kan tyde på at folk samtidig har et behov og ønske om fysiske møter for sosial og faglig interaksjon med kolleger. En hybrid hverdag kan derfor være en løsning - da får man litt av alt. Uansett hvor eller når man velger å jobbe, vil Nortel gjøre hverdagen enklere ved at vi tilbyr full Telenor-dekning på alle våre abonnementer. Dette betyr at du i bunn og grunn kan jobbe hvor enn du ønsker!

Potensielle utfordringer

Et potensielt problem med hjemmekontor kan være at det blir vanskelig å skille mellom jobb og fritid. Flere opplever at arbeidsdagen ofte blir lenger enn normalt. Dette kan i verste fall føre til at bedriften får utbrente medarbeidere. I tillegg er det fare for at enkelte på sikt kan bli mindre effektive og få dårligere motivasjon på grunn av dårligere samhold på arbeidsplassen. Kanskje kan dette også føre til at ansatte føler seg mer og mer isolert, som igjen kan føre til depresjon. Vi mennesker er, og vil alltid være forskjellige, og derfor er det viktig at arbeidsgiver følger med på hvordan det går med hver enkelt. 

En mulig løsning for å unngå dette problemet, kan være at arbeidsgiver legger til rette for at man skal ha en så normal hverdag som mulig de dagene man ikke er på kontoret. For eksempel kan alle ha felles lunsj på Teams, og kanskje burde man følge opp ansatte som har en tendens til å jobbe utover vanlig arbeidstid. Ved å bruke Nortel-appen vil man også kunne skille mellom jobb og fritid. Appen gir deg blant annet mulighet til å sette status på egen profil - går du til lunsj registrerer du det, og gir du deg for dagen registrerer du det. Enklere blir det ikke. 

Få alt lett tilgjengelig via Nortel-appen

Flere fordeler enn ulemper?

Tilbake til det positive. De aller fleste ser ut til å være svært fornøyd med muligheten for en mer fleksibel hverdag. Vi mennesker er vanedyr, og jo lengre vi blir vant med en ny måte å leve på, jo vanskeligere blir det omstille seg igjen. Som regel føler man også på en større frihet ved at man selv kan velge hvor man ønsker å jobbe, og ved større frihet føler man seg gjerne mer tilfreds. På denne måten øker gjerne også effektiviteten til de ansatte.

Med bedriftsnett-appen til Nortel kan faktisk selv den som sitter med sentralbordansvar jobbe hvor som helst, ved at man har mulighet til å administrere sentralbordet til bedriften din. På denne måten kan man få den hybride hverdagen til å gå rundt både for bedriften og den ansatte. Bedrifter sparer potensielt også inn på kostnader ved å redusere etterspørselen etter lokaler. 

Alt i alt kan det foreløpig se ut som en meget god løsning å praktisere en hybrid hverdag med tanke på produktivitet, tilfredshet og kostnader, og vi i Nortel er glade for at vi kan være med på å gjøre den nye hverdagen så enkel og problemfri som mulig. 

Hvordan hybridkontoret virkelig fungerer får vi nok ikke svar på før det er ordentlig prøvd ut over tid - men mye tyder på at det er kommet for å bli. 

I det store og hele handler det mye om fleksibilitet. Det er her vi mener at vi kommer til unnsetning - skal man kunne ha en fleksibel hverdag er det helt essensielt at man har verktøy å bruke som gjør denne nye hverdagen enklere. Vi er rett og slett med deg hele veien i din nye, hybride hverdag.

 

Les mer om Nortel-appen