Nortel fortsetter å rigge for fremtiden

Nortel fortsetter å rigge for fremtiden

Christian Pritchard

25. apr 2023

Starten av 2023 er lagt bak oss og vi kan se tilbake på nok et innholdsrikt kvartal. I starten av mars lanserte vi Nortel 3.0. Nortel i ny drakt som inneholder ny plattform, bedriftsnett og et løft i visuell profil– en oppgradering av tjenestespekteret som har blitt godt tatt i mot av både kunder, markedet og våre partnere.

 

Etterspørselen etter Nortels produkt og tjenester er høy, og selskapet leverer på kundevekst, kvalitet og styrker samtidig tilgangen på tilgjengelig likviditet.

 

Vekst gjennom kvartalet

Antall aktive SIM ved utgangen av Q1 2023 var 73 900, som er en økning på 131 prosent fra tilsvarende kvartal i 2022 (32 000 SIM), og en økning på 2 900 SIM fra forrige kvartal.

I kvartalet hadde Nortel inntekter på 72,6 millioner kroner, mot 34,7 millioner kroner samme kvartal i 2022 (+ 109 prosent). Sammenlignet med foregående kvartal var økningen på 3 millioner kroner. Selskapets justerte EBITDA er positiv med 0,1 millioner kroner. Justert EBITDA har vært en sentral KPI for Nortels virksomhet siden starten, fordi den gir et presist bilde av den underliggende driften.

 

Styrking av tilgjengelig likviditet

For å møte veksten og styrke selskapets finansielle situasjon har selskapet gjennom sin bankforbindelse styrket tilgjengelig likviditet med MNOK 30, totalt tilgjengelig likviditet ved utgangen av kvartalet var MNOK 46. Med dette anser vi selskapet som godt finansiert i henhold til våre vekstplaner.

 

Lansering av Nortel 3.0

I et kvartal hvor vi har lansert «nye» Nortel med et bredere tjenestespekter og lansering av vår nye drakt ser vi at dette har truffet markedet med stor kraft. Vi har en svært god ordrereserve hvor vi sammen med våre nøkkelpartnere har jobbet aktivt gjennom kvartalet med innrulling av de nye kundene.

Q1 har vært preget av lansering av ny kommunikasjonsløsning hvor startskuddet gikk foran nærmere 300 ansatte og forhandlere på Bristol i Oslo. Vi gleder oss til å ta enda større markedsandeler og nå med enda tyngre verktøykasse som passer hånd i hanske for oss som et utfordrerselskap.

Det første kvartalet har dermed rigget selskapet for videre vekst utover i 2023.

Les Q1 rapporten her: https://www.nortel.no/om-nortel/investor/rapporter/