5G - Mobilnettet for fremtiden

5G - Mobilnettet for fremtiden

Lene Buch

05. jan 2022

I løpet av 2021 startet Telenor utrullingen av 5G nettet i noen områder, og det betyr at også Nortel-kunder i disse områdene har 5G dekning. 

I løpet av 2022 fortsetter denne utviklingen slik at flere og flere kan få glede av de lynraske opplevelsene et 5G nett gir. 

Nortel tilbyr våre abonnenter Telenor-dekning, som allerede er en av verdens beste. Det å ringe, surfe og sende meldinger i Telenor-nettet går for de fleste problemfritt. 

Med 5G vil fast bredbånd som ADSL og fiber til en viss grad kunne erstattes med mobilt bredbånd, ettersom hastighetene i 5G nettet er så høye. Det vil også kunne bli et rimeligere alternativ etterhvert.  

Når skjer omstillingen til 5G?

Telenors plan er å erstatte det 4G nettet som vi har med 5G, men de to vil eksistere side om side i lang tid framover. Man vil fortsatt kunne ringe med og bruke telefonen sin i 4G nettet, og nyere telefoner som er kompatible med 5G, vil koble seg på dette nettet der det er tilgjengelig. 

5G er inkludert i Nortels mobilabonnementer som en del av Telenordekningen vår, og like raskt som Telenor får rullet ut 5G nettet sitt, er det tilgjengelig for våre kunder. 

Interessert? Bestill Grenseløs direkte her!

5G enkelt forklart

Hvis vi sammenligner mobilnettet med en vei, er 3G en toveis motorvei. Videre kan 4G og 5G kan betraktes som flerfelts motorveier, men 5G har mange flere filer (det vil si større kapasitet) og mye høyere fartsgrense (det betyr at hastigheten når man bruker data er større). 

5G-nettet vil kunne håndtere milliarder av tilkoblede enheter. Og da snakker vi ikke bare om mobiltelefoner, men alt fra autonome biler til sensorer, medisinsk utstyr og fabrikker. Med 5G vil tingenes internett som man har snakket om lenge, bli virkelighet. 

Hastigheten på informasjonen som sendes i nettet, måles i Mbit/s (megabit per sekund)og beskriver hvor mye data som kan sendes og mottas per sekund. Med 5G er det forventet at man kan sende så mye som 1000-2000 Mbit/s under optimale forhold. Selv med de raskeste standardene for 4G, kan man ikke sende mer enn 150 Mbit/s til 450 Mbit/s. 

Mulighetene er uendelige med 5G

Responstid (også kalt ping) er tiden det tar fra "å be om noe til du får det". I 5G nettet blir denne responstiden lav, og dette vil ha konsekvenser i mange sammenhenger.

I gaming er responstid viktig for å kunne handle så raskt som mulig, og ping'en har mye å si for om du vinner spillet eller ikke. 

Med raske responstider vil man også kanskje kunne utføre fjernkirurgi   via 5G-nettet. Det vil si at en spesialist kan utføre en operasjon via en robot på et lokalt sykehus, med perfekt videooverføring og helt uten forsinkelser i bevegelsene.

5G er inkludert i ditt Nortel abonnement!

Les mer og bestill Grenseløs